+386(0)2 88 73 695

Dne, 3.2.2018 se je v veliki dvorani MKC Hostla v Radljah ob Dravi izvedel 143. redni letni zbor članov društva. Na zboru so se podala poročila o delo za leto 2017, sprejel plan za leto 2018 ter podelila priznanja in odlikovanja najbolj zaslužnim v letu 2017 in bodočim jubilantom v letu 2018. Prav tako je na zboru članov bilo imenovano novo vodstvo društva za obdobje 2018-2023. Našega zbora članov so se udeležili tudi gasilci iz ostalih gasilskih društev v naši gasilski zvezi ter prijateljska gasilska društva od drugod.