+386(0)2 88 73 695

PGD Radlje ob Dravi je humanitarna, nestrankarska organizacija, ki vključuje v svoje članstvo občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilske organizacije ter preventivni in operativni dejavnosti ob požarih in drugih nesrečah. PGD Radlje ob Dravi je osrednja enota III. kategorije v občini Radlje ob Dravi s 6150 prebivalci. Od leta 1997 ima status gasilske enote širšega pomena, v skladu s katerim opravlja tudi naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na območju celotne UE Radlje ob Dravi, ki obsega 346 km2 in je poseljeno z okoli 16.900 prebivalci.

Prostovoljno gasilsko društvo:

Gasilsko društvo ima na dan 1.1.2021 včlanjenih 203 članov, od tega:

 • 68 članov in članic,
 • 45 operativnih gasilk in gasilcev,
 • 39 starejših gasilcev in gasilk,
 • 6 pripravnikov,
 • 9 mladincev,
 • 31 pionirjev in
 • 5 drugih članov.

Če želite izvedeti kaj več, se lahko oglasite pri nas in z veseljem vam bomo predstavili naše delo.

ČE SE ŽELIŠ VČLANITI V NAŠE DRUŠTVO TER POSTATI ČLAN UGLEDNE ORGANIZACIJE, POTEM IZPOLNI PRISTOPNO IZJAVO IN JO POŠLJI ALI PRINESI NA NAŠ NASLOV.

 

Naša misel je: »NAŠ PROSTI ČAS, ZA VAŠO VARNOST«

»NA POMOČ«

Gasilska enota:

Gasilska enota posreduje ob nesrečah v prvi vrsti v Občini Radlje ob Dravi in v drugih občinah glede na vrsto nesreče. Tako posreduje gasilska enota ob prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi tudi na področju Občin Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka ter drugod.

Gasilka enota, ki deluje v okviru društva šteje 45 članov, od katerih je/so:

 • 35 usposobljenih za reševanje ob prometnih nesrečah (tehnično reševanje),
 • 30 usposobljenih za nosilce izolirnih dihalni aparatov,
 • 26 bolničarjev,
 • 23 opravilo usposabljanje za gašenje notranjih požarov “modul A”
 • 23 usposobljenih za reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
 • 23 uporabnikov radijskih postaj,
 • 22 opravilo usposabljanje za gašenje notranjih požarov “modul B”
 • 20 strojnikov,
 • 18 usposobljenih za delo s helikopterjem,
 • 17 voznikov »C« kategorije,
 • 17 upravljalcev avto dvigala,
 • 14 usposobljenih za delo z motorno žago,
 • 6 inštruktorjev in
 • 4 inštruktorji za uporabnike radijskih postaj.

Ker se v društvu zavedamo, da sama tehnika ni dovolj za uspešno posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah se gasilci redno vsako leto izobražujejo in usposabljajo na različnih seminarjih, tečajih in vajah, ki jih organizira samo društvo, Gasilska zveza Dravske doline Radlje ob Dravi, Regijsko gasilsko poveljstvo, Gasilska zveza Slovenije, Izobraževalni center za zaščito in reševanje URSZR na Ig-u in v Sežani in drugod. Usposabljanja in izobraževanja potekajo na različnih področjih:

 

 • tehnično reševanje (osnovni in obnovitveni)
 • nevarne snovi (osnovni in obnovitveni)
 • nosilec izolirnega dihalnega aparata (osnovni in obnovitveni)
 • delo s helikopterjem
 • strojnik
 • sodnik
 • upravljanje z avto dvigalom
 • HOT FIRE (vroči trening), modul A, modul B. modul C
 • bolničar
 • prva pomoč v sodelovanju z Koroško Reševalno službo
 • varno delo na višini
 • varno delo z motorno žago