+386(0)2 88 73 695

NOV GASILSKI DOM

Novi gasilski dom je bil uradno predan v uporabo ob 140-letnici društva in sicer 26.09.2015. Lokacija novega gasilskega doma se nahaja tik ob obvoznici v Radljah ob Dravi. Celotni gasilski dom zajema čez 750 kvadratnih metrov uporabne površine ter zajema upravni del (predavalnico, pisarno, sanitarije, komandno sobo, sobo za IDA, pralnico in garderobo) in osrednji del (garaže, skladišče, kurilnico, delavnico, operativno sobo in stopl višine 16 m). Gradnja novega gasilskega doma je potekala od septembra 2014 do avgusta 2015. Gradnjo gasilskega doma je financirala Občina Radlje ob Dravi in iz lastnih sredstev (prodaja starega gasilskega doma in dobljene donacije pravnih in fizičnih oseb).

V nadaljevanju je kratka predstavitev po fazah gradnje.

JULIJ-SEPTEMBER 2015

 • dokončanje del v notranjosti objekta strojne in elektro inštalacije),
 • montaža opreme,
 • pričetek izgradnje in dokončanje zunanje okolice,
 • grobo in fino čiščenje objekta,
 • primopredaja objekta in selitev v nov objekt.

MAJ-JUNIJ 2015

 • Pričetek del v notranjosti (strojne in elektro inštalacije),
 • montaža oken in vrat,
 • izdelava estriha v spodnjih prostorih,
 • izdelava ometov..

MAREC-APRIL 2015

 • Betoniranje in dokončna izgradnja stolpa,
 • zidanje zidov v 1. nadstropju upravnega dela in dela garaže,
 • izdelava opažev za streho,
 • betoniranje strehe,
 • navoz gramoza okoli objekta.

JANUAR-FEBRUAR 2015

 • Nadaljevanje del na gradbišču novogradnje gasilskega doma (zidanje zidov, izdelava opažev),
 • betoniranje druge plošče v garaži in na upravnem delu,
 • pričetek vezanja in betoniranja stolpa,
 • betoniranje stebrov v garaži.

SEPTEMBER-DECEMBER 2014

 • Pričetek zemeljskih del (prestavitev kanalizacije, izdelava tampona za temeljno ploščo, izdelava pod betona),
 • vezanje armature za temeljno ploščo, izdelava komunalne ureditve MS-4 (vodovod, kanalizacija), ureditev novega dovoza,
 • betoniranje temeljne plošče, položitev odtočnih cevi v temeljni plošči.

30.7.2014

V prostorih Občine Radlje ob Dravi je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbeno obrtniških del ter z nadzornikom gradnje novega gasilskega doma. Glavni izvajalec gradnje bo podjetje Knuplež d.o.o., glavni nadzornik gradnje pa Marko Črešnik.

12.6.2014-25.7.2014

V tem času smo izvedli javni razpis za pridobitev izvajalca za gradbeno obrtniška dela za nov gasilski dom. Na razpis se je prijavilo 5 ponudnikov, ki so oddali ponudbe v predpisanem času. K oddaji ponudb za izvajanje nadzora smo povabili 10 potencialnih kandidatov, od katerih je oddalo ponudbe do predpisanega časa 5 ponudnikov.

23.4.2014

Izdano gradbeno dovoljenje. Potrebna je še pravnomočnost odločbe. Odločba je postala pravnomočna.

15.4.2014

Vložena dokumentacija na Upravno enoto Radlje ob Dravi za dopolnitev gradbenega dovoljenja.

MAREC-APRIL 2014

Izdeluje se dokumentacija za izdelavo PZI in popisi del, ter dopolnitev projektov PGD za gradbeno dovoljenje.

FEBRUAR 2014

S projektanti potekajo aktivnosti za izdelavo PZI dokumentacije.

Občina Radlje ob Dravi je na svoji spletni strani objavila namero o podelitvi stavbne pravice našemu društvu na delu zemljišča, ki ga potrebujemo za izgradnjo novega gasilskega doma in je eden izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predviden podpis pogodbe je v prvi polovici meseca marca 2014.

JANUAR 2014

29.1.2014 smo na Upravno enoto Radlje ob Dravi vložili projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

AKTIVNOSTI DO DECEMBER 2013

Predstavljamo vam načrte arhitekture novega gasilskega doma, ki ga bomo pričeli graditi v letu 2014 in ga predvidoma dokončali v letu 2015. Selitev v nove prostore gasilskega doma in otvoritev novih prostorov je po načrtih predvidena v mesecu septembru leta 2015, ko naše društvo praznuje 140. let delovanja.
Lokacija novega gasilskega doma bo tik ob obvoznici, kjer je bil včasih nogometni stadion.

Stari Gasilski dom Radlje ob DraviSedanji gasilski dom je premajhen,
leži na parceli, kjer ni možna širitev za garaže,
delavnice, polnilnice tlačnih posod in skladišča.

V projektno skupino za pripravo dokumentacije PGD (za pridobitev gradbenega dovoljenja) je bilo s strani Upravnega odbora društva in Zbora članov imenih šest članov, ki koordinirajo delo z glavnim projektantom. Glavni projektant je domačin Marko Črešnik, ki z nami in s svojimi sodelavci sooblikuje podobo novega gasilskega doma. Nov gasilski dom bo imel garažo za gasilska vozila, skladišče, operativno sobo, delavnico, garderobo, sanitarije, prostor za polnjenje tlačnih posod, dežurno sobo, pisarno in manjšo predavalnico. Objekt bo etažnosti P in delno P+1.

LOKACIJA

Nov gasilski dom bi zgradili na sedanji lokaciji nogometnega igrišča v Radljah ob Dravi. Kasneje ob izgraditvi obvoznice bi objekt bil lociran tik ob obvoznici, kar bi nam omogočalo hitrejši izvoz in skrajšalo čas prihoda na mesto nesreče.