+386(0)2 88 73 695

Opis regijskega poligona

REGIJSKI POLIGON

Regijski poligon za usposabljanje bo namenjen praktičnemu usposabljan­ju gasilcev na regijski oziroma lokalni ravni. Prav tako bo služil regijski poligon za usposabljanje ostalih pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Kot uspos­abljanje razumemo tako osnovno usposabljanje, kot tudi obnavljanje in nadgraje­vanje že osvojenih znanj in veščin. Ker deluje poligon na lokalni ravni omogoča pogostejšo udeležbo posameznika na usposabljanjih ali po gasilsko – na praktičnih vajah. Organiziranje usposabljanja na lokalni ravni predstavlja bistveno znižanje stroškov. Vaje na regijskem poligonu bodo organizirane kot enodnevna srečanja. Na poligonu bo možno izvajati vaje na vadbenem stolpu, na platoju za tehnično reševanje in na platoju za vaje. Prav tako se bo lahko plato za vaje uporabil za pristajališče helikopterja. Za usposabljanje na regijskem poligonu bodo gasilci uporabljali skupno in lastno opremo iz svojih gasilskih vozilih, ter se tako natančneje seznanjali z orodjem in opremo s katero razpolagajo in njeno razporeditvijo v gasilskih vozilih. Pogostejša uporaba opreme pa pomeni tudi pogostejši nadzor nad njenim stanjem.