+386(0)2 88 73 695

VABILO!

Na podlagi 19. člena statuta in sklepa Upravnega odbora PGD Radlje ob Dravi, sklicujemo 142. redni letni zbor članov društva, ki bo v SOBOTO, 04.02.2017, s pričetkom ob 17.30 uri, v dvorani Mladinsko kulturnega centra (MKC-Hostel), v Radljah ob Dravi.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsednika, dveh članov, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije ter komisije za sklepe
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročila o poslovanju
 5. Razprava po poročilih
 6. Potrditev poročil za leto 2016
 7. Finančni plan za leto 2017
 8. Plan dela za leto 2017 in poročilo komisije za sklepe
 9. Izvolitev delegatov za občni zbor GZDD
 10. Podelitev odlikovanj, priznanj in napredovanj
 11. Beseda gostov
 12. Razno

V skladu s statutom se bo občni zbor pričel pol ure od sklica ne glede na število prisotnih članov in članic. Za vse gasilke in gasilce, ki imajo svečano uniformo je udeležba obvezna v uniformi. Članarina za leto 2017 znaša 10 EUR brez revije Gasilec in 20 EUR z revijo Gasilec, in se plača preko plačilnega naloga. Po uradnem delu vabljeni tudi partnerji in partnerke na družabni del zbora članov.

“NA POMOČ”